Underlätta för någon som stammar

Personer som stammar tycker ofta att det är jobbigt att inte kunna ha en normal konversation som flyter på. För att underlätta för den person som stammar kan man tänka på en del saker.


Tips och råd vid stamning

Lyssna och låt konversationen ta den tid den tar.

Tips och råd – vid möten

Om du möter en person som stammar är det en del punkter som är viktiga att vara medveten om och förhålla sig till.

Det kan kännas svårt att inte hjälpa till när personer fastnar på orden eftersom att det är av all välmening. Men det kan uppfattas som tillrättavisande hos personen som stammar.

Var precis som vanligt och bete dig på samma sätt som om personen inte hade stammat. Tänk även på att:

  • Skulle personen stamma och inte hitta ordet ska du inte fylla i och hjälpa till.
  • Säg inte åt den person som stammar att den ska ta det lugnt och andas. De som stammar vet hur man säger och vad de ska säga men det tar lite längre tid.
  • Visa att du har tid för att lyssna på personen.
  • Lyssna på vad som sägs, inte hur det sägs eller hur lång tid det tar.
  • Ha en fast ögonkontakt så att personen som stammar kan känna att du lyssnar.

Följer du dessa tips och råd kan det vara mycket lättare för den som stammar att delta i en konversation. Det handlar om att ha lite tålamod.