Om att stamma

Att stamma betyder att du lätt fastnar på vissa stavelser i orden när du pratar vilket gör att du inte riktigt får något flyt i talet. Om du märker att ditt barn har problem med talet är det en bra idé att söka hjälp för att förebygga senare problem i livet.


Stamma

Om du talar i takt med en metronom så minskar oftast stamningen.

Psykiskt jobbigt att stamma

Att stamma kan vara väldigt jobbigt för den drabbade. Det kan leda till att barnen i skolan retas och att du senare i yrkeslivet kan få svårigheter, alternativt att du känner dig mycket begränsad. Det kan vara så enkla saker som att hålla föredrag eller enklare presentationer.

När du stammar kan det kännas så hopplöst ibland att du till och med undviker jobbiga och krävande talsituationer. Vissa byter bara ut de ord som fastnar medan andra undviker helt att prata.

Det är väldigt vanligt att man börjar stamma mer om man vet med sig att man ska tala inför många och när det ställs högre krav.

Att sjunga går bra

Det är väldigt vanligt att de som stammar faktiskt kan sjunga utan att alls fastna på orden. Dessutom är det många som upplever att de talar mycket bättre i takt med hjälp av en metronom som håller takten.

Många lär sig även att med hjälp av egna knep komma ur de ljudningarna som de fastnar på.

Orsaken bakom stamning inte fastställd

Forskning har inte riktigt kunnat enas om vad stamning beror på. Däremot är de eniga om att det i grunden har en neurobiologisk orsak och att det till viss del kan ärvas.

En förklaring till att vissa stammar kan vara ett instabilt tal som beror på hjärnans styrning och att detta i sin tur orsakar stakningar i talet.

Behandling: En logoped kan hjälpa

Logopeder arbetar med att hjälpa människor som har problem med sitt tal, språk eller röst.

En logoped jobbar alltså med att diagnostisera personer som på något sätt har svårt att kommunicera. Det är därför ditt barn kan få komma till en logoped om du eller en läkare misstänker att ditt barn har problem med stamning.

Viktigt är däremot att veta att barn mellan 3-5 år kan ha svårt med vissa stavelser utan att ha problem med stamning. Vid misstanke kan du ringa till vårdcentralen som då kan ge dig en remiss till en logoped.

Logopeden kan då avgöra om ditt barn har stamningar eller om det bara beror på lässvårigheter.